skip to Main Content

Empa Elektronik olarak, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde kalite anlayışımız;

yasal şartlara, müşteri şartlarına ve kalite standartlarının gereklerine uymayı;

satışını yaptığımız ürün ve hizmetlerin tespiti ve sunuşu aşamasında, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin de katkılarıyla temin edilen ürün ve sistemlerin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi;

müşterilerimize ve şirketimize ait hedeflerin çalışanlara iletilmesini, net bir şekilde anlaşılmasını ve bunu için iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlamayı;

üst yönetim tarafından, sistem işleyişinin sürekli olarak gözden geçirilmesini ve tespit edilen olumsuzlukların süratle giderilmesini sağlamayı,;

müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı;

taahhüt etmektir.

YÖN. KUR. BAŞKANI
VURAL AKMAN

Back To Top