empa Elektornik

KURUMSAL

ÇÖZÜMLER

GİRİŞ YAP

ARAMA

empa logo
empa logo

Empa Etik İlkeleri

ANASAYFA , KURUMSAL , EMPA ETIK İLKELERI

Ulusal ve Uluslararası Alanda Geçerli Etik İlkelerimiz;

Ulusal ve uluslararası yasalara uygunluk,

Rüşvet, yasadışı ödeme kolaylığı, gasp gibi durumlardan kaçınmak, aleyhine gerçekleştiğinde ve canlı hayatını tehlike söz konusu olduğunda kayıt

altına alınarak sonrasında yasal yollarla konuyu hukuki uygunluğa taşımak,

Kamu menfaatini koruyan sözleşmeler yapmak,

Çıkar çatışmalarından kaçınmak ve objektif kararlar almak,

Yasal olmayan menfaatler amacıyla siyasi iş birliklerinden kaçınmak,

Yasal yollarla ve ticari bir amaç gütmeden yardımseverlik,

Herhangi bir sebeple Empa’ya ulaşan haksız kazanç taleplerini geri çevirmek,

İyi niyetli ve makul olmayan, sonucu etkilemeye yönelik harcamalardan kaçınmak,

Herhangi bir ihlalde bunu ilgili mercilere raporlamak.

Herhangi bir rüşvet ya da pozisyon teklifinde bunu reddetmek ve raporlamak, bu teklifte bulunanların sorgulanması ve rapor eden personelin

korunması,

Doğru, adil finans kayıtları tutmak,

Düzenli eğitim almak ve sunmak.